Batterier och miljön

0

Posted by admin | Posted in Miljö | Posted on 08-03-2019

Vi har länge vetat att batterier kan vara skadliga för miljön på ett sätt eller annat. Men med tanke på hur många olika saker som är beroende av batterier är det knappast något vi bara kan sluta använda.

Batteriindustrin har många krav på sig från samhället. Konsumenter vill ha batterier som håller länge och allt från organisationer till regeringar har länge krävt att miljöförbättringar sker vad gäller batterier. Ända sedan mitten av 1980-talet att det funnits ett kontinuerligt arbete att miljöanpassa batterier.

En tidigt identifierad miljöbov i batterier var kvicksilver. Detta är ett av de farligaste miljögifterna som finns och stora satsningar har gjort på att reducera utsläppet av kvicksilver på många håll i världen. En anledning till att kvicksilver först började användas i batterier var för att förhindra utvecklingen av vätgas, vilket i värsta fall kunde leda till att batterisyra läcker ut eller batteriet självurladdas. Det är väldigt vanligt idag att se batterier annonseras som helt fri från kvicksilver just på grund av hur allmänt känt det är att kvicksilver är farligt. Andra farliga tungmetaller som används i batterier inkluderar bly och kadmium.

Det uppskattas av mer än 90 % av dagens så kallade småbatterier är miljöanpassade. Men det betyder inte att man kan hantera dem hur som helst. Batterier är fortfarande något vi alltid bör återvinna. Alla bärbara batterier kan lämnas in i Batteriholken, de som väger mer än tre kilo ska lämnas in på en insamling av farligt avfall och alla inbyggda batterier ska lämnas in på en återvinningscentral. Uppskattningsvis är det omkring 70 % av alla batterier i Sverige som lämnas in för återvinning. Detta är alltså en siffra som helt klart borde bli högre.

Alla kan vi dra vårt strå till stacken och se till att inga batterier slängs i soporna utan kommer till återvinningen på sätt eller annat.