Krav-märkt mat

Att veta var maten är producerad är bra, men det räcker inte. Det viktiga är hur den har producerats. I krav-märkningen tar man hänsyn till både natur och djurhållning.

Kravmärkningen garanterar mer än att det bara är ekologiskt. 

Det finns olika märkningar för ekologisk mat. EU har tagit fram en egen märkning, EU-eko, som visar att minimikrav för ekologisk produktion uppfylls. Krav -märkningen går steget längre. Väljer man Krav-märkt så väljer man att satsa på en hållbar natur. Krav-märkningen tillåter inte användning av kemiska bekämpningsmedel. Grödor produceras på ett sätt som gör att naturen inte förstörs och slutprodukten innehåller bara naturliga ämnen och inga onaturliga tillsatser.  Det finns hårda krav för att djuren ska skötas på rätt sätt och kunna leva ett bra liv. Det finns tyvärr många skräck exempel på hur djur kan ha det om de inte lever enligt krav-reglerna, som till exempel suggor som ligger fastklämda med järnrör i en box enbart för att fungera som ”mat produktion” till kultingar.

Stor skillnad på ekologiskt och krav-märkt inom grishållningen

Gris i gyttjebadJust inom grishållningen finns den största skillnaden när man jämför EU-eko och Krav-märkt. Inom EU’s ekologiska regler så ska alla grisar ha tillgång till att vara ute, men det finns inga krav på hur det ska se ut ”ute”, till exempel kan det vara ute på en betongplatta. Inom krav-märkets regler får grisen leva som en riktig gris. På sommaren ska den kunna beta på en åker och böka i marken. Den ska kunna böka och gräva till ett gyttjebad för att svalka sig. Suggorna ska ha möjlighet att bygga bo när det är dags att grisa, det är vad de instinktivt vill. Så titta noga efter vilken märkning som finns på flästköttet.

Det är bra att göra ett eftertänkt val när man köper mat. Men tänk ett steg längre. Hur vill du att djuren ska ha det, hur dom ska må under sin livstid? Hur vill du att miljön och naturen är när dina barn och barnbarn växer upp? Vad vill du egentligen stoppa i dig?

Välj inte bara närodlad mat eller ekologisk mat, om det finns möjlighet välj alltid KRAV-märkt mat!