Testa ditt vatten

En människas kropp består till 60% av vatten, vatten ger liv och vatten är liv. För att må bra behöver vi dricka 6 till 8 glas vatten varje dag och lika mycket får vi i oss genom maten vi äter. Totalt får vi i oss 3 liter vatten varje dygn och då är det viktigt att vattnet vi konsumerar är av god kvalitet. I de allra flesta fall så håller det kommunala vattnet fin kvalitet, men har du egen brunn kan vattnet ha föroreningar som inte smakar något eller känns på något annat sätt. Är du osäker på ditt vattens kvalitet bör du testa det. Läs mer om vattenanalys på Livsmedelsverkets hemsida.

Rent vatten

Att lämna vatten till analys är inte svårt, några kommuner hjälper till med det men det finns även företag som specialiserat sig på analys och åtgärder för att rena vatten från enskilda brunnar. Ett sådant företag är Renton som har en bra webbsida som förklarar vad du kan göra för att förbättra din vattenkvalitet. Just nu har man en kampanj med gratis analys av dricksvatten. En enklare analys av ditt vatten får du om du fyller en halvliters PET-flaska med ditt vatten och skickar in det till Renton. Adressen hittar du på www.renton.se. Inom kort får du svar på vad ditt vatten innehåller.

Beroende på vilken förorening som en analys av ditt vatten visar så finns det åtgärder att ta till. I de flesta fall kan man enkelt installera ett filter som tar bort föroreningen. Det finns en mängd olika filter för vattenrening som kan reglera allt från järn- till magnesiumhalter. Vattenfiltren är enkla att installera och kostnaden är inte heller hög, speciellt med tanke på att man får bort potentiella hälsorisker med vattenfiltren.